ЛРС-Радомир се грижи съвестно за дивеча

Юри ТОЧЕВ

„Подхранването на дивеча е мероприятие от ловностопанската дейност, което трае 365 дни в годината и не може да бъде пре­късвано.” С тези думи ме посреща председателят на 3-а градска ловно-рибарска дружина „Върба“ към ЛРС-Радомир Христо Кру­мов. Кани ме за „инспекция“ в ловния район на дружината им и с гордост заявява: „Да видиш как се справиха колегите с подхран­ването на дивеча.“

Поемаме към полето. Тук-там има доста снегонавявания, но мощният джип с лекота ги преодолява и ние минаваме през м. „Огоя”, „Блатото” и „Църна гора”. „Нашият ловен район е от 1300 ха – казва бай Христо. - Разделен е на две ловни полета – „Струма” и „Огоя”. В тях преобладава пернатият дивеч. През изминалата седмица младите колеги два пъти излизаха да под­хранват в района. Изсипаха в 12-те хранилки общо над 350 кг жито. Най-много се отличиха секретарят на дружината ни Христо Симеонов, Антон Балабанов, Георги Йорданов, Антон Ангелов, Асен Асенов, Валери Асенов и др. Това са млади и амбициозни, колеги, които истински милеят за дивеча в района.”

Спираме пред първата хранилка и ясно се вижда, че тя доста е посещавана от птиците, за което говорят и „визитките” им наоко­ло. И сякаш за доказателство зад храсталака излита ято от 5-6 яребици. Крумов, продължава да разказва: „От 2 години, вече не купуваме яребички. Не поради финансови причини, а просто по­пулацията на този вид дивеч значително се увеличи. Преди купу­вахме по 10 чифта птици – мъжки и женски, но сега усилията ни са насочени към дивия заек. Той все още е рядкост в нашия район и затова амбициите ни са отправени към него. Вярно е и това, че част от птиците стават жертва на хищниците, но много от ловците ни имат разрешителни за целогодишен отстрел на хищници и се справят отлично със задачата.“ Разходката ни в слънчевия яну­арски ден продължи повече от 2 часа. Обходихме всичките хра­нилки в района и навсякъде забелязахме, че дивечът се е хранил обилно, явно ловците добре са си свършили работата.

Добавете коментар

*
*