СВИНСКИЯТ ЛОВ СВЪРШИ, БОРБАТА С ХИЩНИЦИТЕ ПРОДЪЛЖАВА

Радостина КЕЛЕШЕВА

„За някои дружини в със­тава на ЛРС-Стара Загора сезонът за лов на дива сви­ня бе много успешен, други не можаха да се похвалят с хубава слука, но ловът не е само излет с пушка на рамо“, сподели председателят на сдружението Стефан Дими­тров. Със 166 отстреляни диви свине завърши ловни­ят сезон за старозагорското сдружение, с 60 броя по- малко от миналата година. Причините за съкратеното ползване са от различно естество – човешка намеса, интензивно земеделие, дър­водобив в ловностопанските райони и по време на ловни­те излети.

ЛРС-Стара Загора години наред е сред водещите в от­стрела на хищници. Към мо­мента статистиката по отно­шение на отстрела на чакали е 1200 животни и 432 лисици. Засичани са и следи от вълк, но няма отстреляно животно.

С най-много отстреляни диви свине е ловната дру­жина в с. Змейово – 30 бр., от които 7-8 хубави глигана около и над 200 кг. Три от тях – с впечатляващи трофеи, са повалени от Ненко Ненков и Стоян Манчев. И трите са с глиги 20 см.

Много добро попадение с 200-килограмов глиган ре­гистрира председателят на ЛРД-Малка Верея Недко Ба­джаков. Слуката се дължи до голяма степен и на българ­ските бараци Рони и Бари. Едрият екземпляр е повален с един точен изстрел, глигите са с дължина 21 см и са оце­нени със сребърен медал.

Трофей, оценен с бронзов медал и глиги с дължина 20.5 см, падна и в ЛРД-Ракитни­ца. Той бе повален с един изстрел във врата още на първия за сезона излет от младия ловец Георги Петков.

Добрите грижи, редовно­то подхранване на дивеча и точният мерник на ловците дадоха своите резултати и в отстрела на дива свиня в ЛРД-Кирилово. Хубави ек­земпляри бяха отстреляни и в ЛРД-Васил Левски.

Добавете коментар

*
*