"Дивото" - порталът към естествения свят

"Дивото" е вашият пътеводител сред живата природа.

 "Дивото" подбира всекидневно новини от българските и световните медии и от други източници за природата и човешките дейности в нея, включително лова и риболова.

"Дивото" запознава с дейността на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България", в чиито устав е записано, че е организация за осъществяване на обществено-полезна дейност в:
- устойчивото стопанисване, възпроизводството и опазването на дивеча и рибата,
- съхраняването на екологичното равновесие и биологичното разнообразие,
- развитието на ловните и риболовните спортове и киноложкото дело.

Влезте в "Дивото" - порталът към естествения свят!

земята от космоса