ЛРД-Лесидрен дава пример на гилдията

01.02.2019 - 16:25

31 януари се превърна в необикновен ден за учениците от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Лесидрен. Местната ловно-рибарска дружина бе решила да направи изненада на първенците по успех в 5-и, 6-и и 7-и клас. Наградата за всеки от тримата отличници (оказаха се момичета) бе 110 лв.

Своеобразната стипендия бе връчена на малчуганите от члена на УС на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ Искрен Йотов, който членува в местната ловно-рибарска дружина към ЛРС-Ловеч. Паричната премия не бе предварително обявена, за да не се получи нарочно състезание, така че изненадата бе пълна.

Подобни инициативи на ловците по места могат да стимулират учениците да залягат повече над учебниците, което би било полезно за всички нас, тъй като тези деца са бъдещето на страната ни.

                                                      Ловци поощряват отличници от местното училище

31 януари се превърна в необикновен ден за учениците от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Лесидрен. На проведения тра­диционен новогодишен ловен бал в края на миналата година местната ловно-рибарска дружина решила с постъпленията от проведената томбола да направи изненада на първенците по успех в 5-и, 6-и и 7-и клас. Наградата за всеки от тримата отличници (оказаха се момичета) бе 110 лв. Паричната премия не е била предварително обявена, за да не се получи нарочно състезание, така че изненадата бе пълна. Своеобразната сти­пендия бе връчена на децата от председателя на дружината Искрен Йотов.

Подобни инициативи на ловците по места могат да стимули­рат учениците да залягат повече над учебниците, което би било полезно за всички нас, тъй като тези деца са бъдещето на стра­ната ни. От 5-и клас с най-добър успех се оказа Цанина Дикова, от 6-и Виктория Цокова, а от 7-и – Катя Йорданова. И трите момичета бяха много радостни да получат плик със 110 лв., тъй като с па­рите ще могат да си купят нещо, което много са искали, но не са имали възможност.

Директорката на училището Веска Веселинова похвали своите отличнички за това, че винаги участват с желание и ентусиазъм във всички извънкласни дейности. Тя изказа истинска благодар­ност на ловците, че стимулират ученолюбивостта по подобен начин.

Веска Веселинова сподели, че през миналата година в учили­щето се е провела

МИНИАКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ

Посадени са били 4 фиданки, от които две за съжаление заги­нали. За тази година ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ има покана да се включи в Националната кампания ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2019’.

Членът на УС на НЛРС-СЛРБ Искрен Йотов пожела на мал­чуганите да са живи и здрави и винаги да залягат съвестно над учебниците, но и никога да не си позволяват да губят естествената си връзка с природата, дивеча и рибата, тъй като те заедно формират една от най-силните магии в съвременния свят.

ЛРД-Лесидрен осъществява подобна инициатива с финансово стимулиране в местното училище за втори път, но това няма да е последният, увери децата Искрен Йотов.

Добавете коментар

*
*