Меню
Меню

Дивечопроизводство


Фирмата "Сокол-БЛРС" ЕООД, съществува от 1989 г. и осъществява цялата стопанска и търговска дейност на НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България". Дейността на фирмата се извършва в три основни направления: Търговия и услуги, Дивечопроизводство и Рибопроизводство. Направлението Дивечопроизводство, осъществява изкуствено развъждане на дивечови птици: фазан, яребица, кеклик, полудива патица и див заек в четири производствени стопанства. От 2011 год. започнахме производство на див заек за разселване, а от 2015 год. произвеждаме и над 25 000 бр. полудива патица във всички възрастови групи.

Ние сме най-големият производител в България на дивечови птици за разселване в природата. Фирмата успешно се е наложила на международния пазар с професионализъм и коректност. Има дълготрайни контакти с Дания, Унгария, Италия, Румъния, Гърция и Кипър. 

Разполагаме със специализиран транспорт за жива риба, амбалаж и специализиран транспорт за дивечови птици и животни до всички точки на страната. Фирмата предлага ветеринарни консултации на нашите клиенти.

За повече информация и поръчки: Евгений Кавалски, тел. +359 887 968 888 , гр.София 1040, бул.Витоша 31-33, ет.6 , Имейл: sokol.sales@abv.bg


Стопанства

1. Кекличево стопанство “Сините камъни” , Сливен, местност “Моллова курия”

В стопанството съществува технология за пълен цикъл на производство на дивечови птици. Произвеждат се 50 000 бр. яребица и 25 000 бр. кеклик за разселване.

Управител – Александър Димитров

2. Фазаново стопанство “Дунав”, Русе, ул. “Хаджигенова чешма”

Най-голямата производствена мощност на фирмата.

В стопанството се произвеждат 180 000 бр. фазан и при съществуващи Заявки – до 20 000 бр. яребица във всички възрастови групи.

Управител – Ангел Тодоров

3. Яребично стопанство “Дъбника”, Враца, местност “Дъбника”

В стопанството има производствена технология за цялостно производство на 15 000 бр. яребица, а от 2011 г. и див заек за разселване.

Управител – Цветан Върбанов

4. Патичарско стопанство “Златна Панега”, Луковит, местност “Панега”

Произвеждат се дива патица – 25 000 бр.  и див заек – 2000 бр. за разселване във всички възрастови групи.

Управител – Цецко Александров

Сравнение на продукти